ՍԱՍ-ի գործը կարճվեց

ՍԱՍ-ի գործը կարճվեց
ՍԱՍ-ի գործը կարճվեց