Նոր Գեղի կամ Ֆրոնտիկաշեն

Նոր Գեղի կամ Ֆրոնտիկաշեն
Նոր Գեղի կամ Ֆրոնտիկաշեն

Նոր Գեղիի նախկին համայնքապետը 18 փողոցներ, ինչպես նաեւ դպրոցը իր անունով է կոչել։

Նոր Գեղիի նախկին համայնքապետը 18 փողոցներ, ինչպես նաեւ դպրոցը իր անունով է կոչել։