ՀՀ ընտրողների ռեգիստրից հանվել են շուրջ 1893 մահացածի անհատական տվյալներ

ՀՀ ընտրողների ռեգիստրից հանվել են շուրջ 1893 մահացածի անհատական տվյալներ
ՀՀ ընտրողների ռեգիստրից հանվել են շուրջ 1893 մահացածի անհատական տվյալներ

2013 թ. փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն ամփոփել է բնակչության պետական ռեգիստրում մշակվող տեղեկությունների հավաստիությունն ու լրիվությունն ապահովելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների արդյունքները:

Ոստիկանության ծառայողներն այցելություններ են կատարել պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրերի շրջանակներում փոխհատուցման կարգով նոր բնակարաններ ստացած 19549 քաղաքացիների բնակարաններ, որոնցից 16911-ին պարզաբանվել են բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենսդրության պահանջները՝ քանդված, փլուզված կամ այլ կերպ գոյություն չունեցող հասցեների հաշվառումից հանվելու և իրական բնակության վայրի հասցեներում հաշվառվելու վերաբերյալ, իսկ 2638-ին՝ հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներն արդյունք չեն տվել:

Արդյունքում՝ 13.02.2013 թ. դրությամբ 2089 քաղաքացիներ հաշվառվել են փոխհատուցման կարգով ստացած նոր բնակելի տարածությունների հասցեներում:

Մահացած քաղաքացիների մերձավոր ազգականների շրջանում իրականացված բացատրական աշխատանքների արդյունքում՝ ՀՀ ընտրողների ռեգիստրից հանվել են շուրջ 1893 մահացածի անհատական տվյալներ, որոնց վերաբերյալ սահմանված կարգով և ժամկետում բնակչության պետական ռեգիստրը չի տեղեկացվել:

Բնակչության պետական ռեգիստրում քաղաքացիների անհատական տվյալների ճշտությունն ապահովելու նպատակով ոստիկանության ծառայողներն այցելություններ են կատարել նաև 10 և ավելի հաշվառումներ ունեցող 12.192 հասցեներ, որոնցից 833-ում քաղաքացիներ չեն բնակվել, իսկ 278-ը եղել են սեփականատեր չունեցող հասցեներ, չհասցեավորված շինություններ: Արդյունքում՝ 3513-ով նվազել են 10 և ավելի հաշվառումներ ունեցող հասցեները:

Բնակարանների սեփականատերերին պարզաբանվել են տարածքային անձնագրային ծառայություններ դիմելու և իրենց բնակարաններում հաշվառված, սեփականության և օգտագործման իրավունք չունեցող անձանց հաշվառումից հանելու օրենսդրությամբ վերապահված իրավունքները:

ՀՀ ոստիկանություն