Անվճար բուժօգնություն՝ անօթևաններին

Անվճար բուժօգնություն՝ անօթևաններին
Անվճար բուժօգնություն՝ անօթևաններին

Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել 2004թ. մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման մեջ, ինչի արդյունքում անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների հնարավորություն կստանան անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում բնակվող անձինք, ովքեր, անօթևանի կարգավիճակով պայմանավորված, չեն օգտվում պետպատվերի շրջանակում անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունքից և հիմնականում ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ:

Ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների շրջանավարտներին պետական նմուշի փաստաթուղթ (դիպլոմ) ստանալու գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել կառավարության 2011թ. մարտի 3-ի թիվ 197-Ն որոշման մեջ:
Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարությունը անհրաժեշտ միջոցներ է տրամադրել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը:
Կառավարությունը փոփոխություններ և լրացումներ է կատարել նախկին որոշման մեջ, համայնքներում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների կարգավորման նպատակով ՀՀ մարզպետարաններին հատկացված գումարների տնտեսման արդյունքում առաջացած ֆինանսական միջոցները վերաբաշխելով այլ նպատակային ծրագրերի իրականացմանը:
Ընդունվել են ՀՀ կառավարությանն առընթեր ԱԱԾ-ին գումար հատկացնելու, ՀՀ ԱԳՆ աշխատողների նոր թվաքանակը հաստատելու, ՀՀ քննչական կոմիտեի գործունեությանը աջակցելու որոշումներ, հաստատվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գործունության կազմակերպման կարգը:

Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունը:

© Medialab.am