Մենք միշտ ընտրում ենք գործող նախագահին

Մենք միշտ ընտրում ենք գործող նախագահին
Մենք միշտ ընտրում ենք գործող նախագահին