Նստենք քարին, սպասենք բախտին

Նստենք քարին, սպասենք բախտին
Նստենք քարին, սպասենք բախտին