Ներկրել կարելի է ամեն ինչ, բացի բանանից

Ներկրել կարելի է ամեն ինչ, բացի բանանից
Ներկրել կարելի է ամեն ինչ, բացի բանանից