Ո՞վ է կերել մուֆլոններին

Ո՞վ է կերել մուֆլոններին
Ո՞վ է կերել մուֆլոններին