Ազգային ժողովում շարունակվում է ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցի քննարկումը. Ուղիղ