Ազգային ժողովը մեկնարկել է աշխատանքները. Ուղիղ

Ազգային ժողովը մեկնարկել է աշխատանքները՝ մի շարք օրեքների նախագծերի քվեարկությամբ