Կաթողիկոսի միլիոնից տեղյակ չեր նույնիսկ Սաշիկը

Կաթողիկոսի միլիոնից տեղյակ չեր նույնիսկ Սաշիկը
Կաթողիկոսի միլիոնից տեղյակ չեր նույնիսկ Սաշիկը