Արխային, ձեր հետեւից մաքրող կա

Արխային, ձեր հետեւից մաքրող կա
Արխային, ձեր հետեւից մաքրող կա