Թղթե տանկի գործը փակվեց

Թղթե տանկի գործը փակվեց
Թղթե տանկի գործը փակվեց