Արդար – ա՞ – դատություն

Արդար - ա՞ - դատություն
Արդար – ա՞ – դատություն