Տեղեկատվական թերթիկ. Արտաժամյա աշխատանքը և դրա վարձատրությունը

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն հրապարակել է արտաժամյա աշխատանքի և դրա վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկ, որտեղ ներկայացված են աշխատաժամանակի առավելագույն տևողության, արտաժամյա աշխատանքի վարձատրության, ինչպես նաև գիշերային աշխատանքի վերաբերյալ իրավակարգավորումները:

Տեղեկատվական թերթիկը՝ այստեղ