Հայոց ցեղասպանությունը` Ֆրանսիայի դպրոցների դասագրքերում

Հայոց ցեղասպանությունը` Ֆրանսիայի դպրոցների դասագրքերում
Հայոց ցեղասպանությունը` Ֆրանսիայի դպրոցների դասագրքերում

Այս ուսումնական տարում Ֆրանսիայի միջնակարգ դպրոցների պատմության եւ աշխարհագրության դասագրքերը օժտված են նոր ծրագրերով, որոնցում լայնորեն ներկայացված է 1915-16 թվականների Հայոց ցեղասպանությունը։

Ձեռնարկներում տրված են մանրամասն տեղեկություններ Օսմանյան կայսրության կառուցվածքի, ցեղասպանության սկզբնավորման, գործադրման, այդ իրադարձության մեջ պատերազմի դերի, ինչպես նաեւ երիտթուրքերի կառավարության, թուրքական ազգայնականության վերաբերյալ, օգտագործված են աքսորյալների քարավանները ներկայացնող լուսանկարներ, արխիվային փաստաթղթեր եւ մի քարտեզ, որում նշված են զանգվածային կոտորածների շրջաններն ու աքսորի ճանապարհները։Կարդալ ավելին