Արարատ Միրզոյանը ցավակցել է ՀՀ ԱԺ նախկին նախագահ Արմեն Խաչատրյանի մահվան կապակցությամբ

ØáëÏí³. 21.01.2002 ØáëÏí³ÛÇ øñÇëïáë ²Ù»Ý³÷ñÏÇ㠻ϻջóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í àõÕÕ³÷³é ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ï³ñ»Ï³Ý å³ñ·¨Ý»ñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ: Ƶñ¨ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ å³ñ·¨³ïñí»É ¿ ÐÐ ²Ä ݳ˳·³Ñ ²ñÙ»Ý Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ:

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ցավակցել է ՀՀ ԱԺ նախկին նախագահ Արմեն Խաչատրյանի մահվան կապակցությամբ։

«Ցավով տեղեկացա ԱԺ նախկին նախագահ Արմեն Խաչատրյանի կյանքից հեռանալու լուրի մասին:

Ազգային ժողովի պատգամավորների, աշխատակազմի եւ անձամբ իմ անունից ցավակցում եմ Խաչատրյանների ընտանիքին, հարազատներին եւ ընկերներին», – նշված է Արարատ Միրզոյանի ցավակցական խոսքում: