Գրիչներ են հանում` քվեարկում, ապա իրենց բերած գրիչները տանում են իրենց հետ

Գրիչներ են հանում` քվեարկում, ապա իրենց բերած գրիչները տանում են իրենց հետ
Գրիչներ են հանում` քվեարկում, ապա իրենց բերած գրիչները տանում են իրենց հետ

12/25 դիտորդը նկատում է, որ որոշ ընտրողներ քվեախցում իրենց մոտից գրիչներ են հանում` քվեարկում, ապա իրենց բերած գրիչները տանում են իրենց հետ: Դիտորդը այս հարցով դիմել է հանձնաժողովի նախագահին, պահանջելով արձանագրել այն: Հանձնաժողովի նախագահը հրաժարվել է արձանագրել, պահանջելով դիտորդներից` հեռու լինել քվեախցից առնվազն 3 մետր: Ի դեպ իրենց հետ բերված գրիչներով քվեարկելու բազմաթիվ ահազանգեր ստացվում են 12-րդ ընտրատարածքի մի շարք տեղամասերից: