Հայոց պետականության պաշտպանները․ Լուսանկարներ

Լուսանկարները հրապարակել է Պաշտպանոււթյան բանակը։