Ուսուցիչները դատվում են

Ուսուցիչները դատվում են
Ուսուցիչները դատվում են