Սև-սև ամպեր հեռացեք

Սև-սև ամպեր հեռացեք
Սև-սև ամպեր հեռացեք