Ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ թշնամու

Ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ թշնամու
Ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ թշնամու