Երբ թանկարժեք բիոզուգարաններ ունեցող երկրի զինվորը ռադիոկապ չունի

Երբ թանկարժեք բիոզուգարաններ ունեցող երկրի զինվորը ռադիոկապ չունի
Երբ թանկարժեք բիոզուգարաններ ունեցող երկրի զինվորը ռադիոկապ չունի