Կռազի վարորդները ոսկե ձկնիկ են բռնել

Կռազի վարորդները ոսկե ձկնիկ են բռնել
Կռազի վարորդները ոսկե ձկնիկ են բռնել