Չեմ հիշում, չեմ տեսնում

Չեմ հիշում, չեմ տեսնում
Չեմ հիշում, չեմ տեսնում