Ամանորյա երազանքները կատարվում են

Ամանորյա երազանքները կատարվում են
Ամանորյա երազանքները կատարվում են