Մատաղն ընդունելի լինի

Մատաղն ընդունելի լինի
Մատաղն ընդունելի լինի