Մարդու իրավունքների պաշտպանը ուղեցույց է հրապարակել

Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է ուղեցույց արտակարգ դրությամբ պայմանավորված հաճախ տրվող հարցերի վերաբերյալ։ Ուղեցույցը կթարգմանվի նաև եզդիերեն, քրդերեն, ասորերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հնդկերեն, ինչպես նաև կտպագրվի բրայլյան գրով։

Ուղեցույցն այստեղ՝ https://www.ombuds.am/images/files/f591c1548cbb355483f8919514c7f0dd.pdf