Ապրիլի 9-ին հանրապետության տարածքում վարակազերծվել են 490 հանրային վայրեր