ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան հայտարարում է ընդունելություն

ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան հայտարարում է ընդունելություն
ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան հայտարարում է ընդունելություն

ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան կրթական ու գիտական պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որը հիմնադրվել է 1992 թ.: Ակադեմիայում աշխատանքներ են իրականացվում հետևյալ ուղղություններով`

1. Ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում

2. Արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու հարցերով բնակչության ուսուցում

3. Գիտամեթոդական աշխատանքներ

4. Միջազգային համագործակցություն

5. Բարձրագույն կրթական ծրագրերով մասնագետների պատրաստում:

Ակադեմիան հայտարարում է 2012-2013 ուսումնական տարվա ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծանոթություն.

* Համակարգում աշխատողների համար

** Ուսուցումը Ստեփանավան քաղաքում

 

Ընդունելություն

 

Բակալավրիատում`

• Մաթեմատիկա (բանավոր),

• Հայոց լեզու (թելադրություն),

• Հայաստանի աշխարհագրություն (հարցազրույց)

 

Մագիստրատուրայում`

•հարցազրույց

 

Միջին մասնագիտականում`

•հարցազրույց

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար`

Երևան, Ավան, Աճառյան 1,

հեռ. 61-47-60, 61-19-21