Նորքի տարեցների խնամքի տանը սնունդի տրամադրումն իրականացվում է մեկանգամյա տարաների միջոցով

Նորքի տարեցների խնամքի տանը սնունդի տրամադրումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից, մեկանգամյա տարաների միջոցով, օրը երկու անգամ ամբողջ տարածքն ախտահանվում է:

Աղբի տեսակավորումը ևս կատարվում է ըստ անհրաժեշտ ցուցումների:

Zara Batoyan-ի լուսանկարը: