Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ստացվող հատուցման կարգը

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից տեղեկացնում են․

Հատուցում ստացող անձը պետք է դիմի այն պետական մարմին, որտեղ զինծառայողը նախկինում ծառայել է։

Դիմումը տրվում է առձեռն, այդ մարմնի սոցիալական հարցերով զբաղվող վարչություն։ Դիմումի հետ ներկայացվում են փաստաթղթեր։ Ներկայացված ուղեցույցում ներառված են հաճախ տրվող հարցերը:

Խնդրում ենք անցնել հղումով, ծանոթանալ և ներբեռնել ուղեցույցը՝ https://www.1000plus.am/…/%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5…/263