ՀՀ կառավարություն և Ազգային ժողով հարց ու պատասխանը․ Ուղիղ