Սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացը կարգավորող կարգի մեջ նախատեսվել է առանձնացնել փողոցների սալարկման ծրագրերը. Տեսանյութ

Սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացը կարգավորող կարգի մեջ նախատեսվել է առանձնացնել փողոցների սալարկման ծրագրերը՝ որպես առանձին ծրագրային բաղադրիչ՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման չափը սահմանելով 50-ից 70 տոկոս՝ կախված համայնքի աշխարհագրական դիրքից։

Կառավարությունն ավելացրել է ֆինանսավորումը սալարկման ծրագրերում

Սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացը կարգավորող կարգի մեջ նախատեսվել է առանձնացնել փողոցների սալարկման ծրագրերը՝ որպես առանձին ծրագրային բաղադրիչ՝ ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման չափը սահմանելով 50-ից 70 տոկոս՝ կախված համայնքի աշխարհագրական դիրքից։

Posted by Սուրեն Պապիկյան/ Suren Papikyan on Tuesday, March 9, 2021