Հատուցման նոր կարգ` զինծառայողի զոհվելու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում