Հայաստանի ներմուծման կառուցվածքը 2021 թվականին

Established international trade routes. Selling goods overseas. Export control, export controlled materials, export licensing services concept. Pinkish coral bluevector isolated illustration

2020 թվականին՝ կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամից և Արցախյան պատերազմից հետո, հայրենի տնտեսությունը փորձում է վերադառնալ բնականոն կյանքի։ 

Դրա ապացույցներից մեկն էլ արտաքին առևտրաշրջանառության 17․7 տոկոս աճն էր նախորդ տարվա ընթացքում։ Եթե 2020 թվականին այս ցուցանիշը կազմել էր 7120 մլն դոլար, ապա նախորդ տարի՝ արդեն 1 260 մլն դոլարով ավել կամ՝ մոտ 8380 մլն դոլար։

Ընդ որում՝ աճել է ինչպես արտահանումը, այնպես էլ ներմուծումը։ Նախորդ տարի Հայաստան են ներմուծվել մոտ 5357 մլն դոլարի ապրանքներ, ինչը 2020-ի համեմատ ավել է 16․9 տոկոսով կամ 774 մլն դոլարով։

Ներմուծումը՝ ըստ ամիսների

Նախորդ տարվա գրեթե բոլոր ամիսներին ներմուծումը գերազանցել էր 2020 թվականի համադրելի ամսվա ցուցանիշը։ Բացառություն են կազմում հունվար և փետրվար ամիսները։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ 2020-ի առաջին ամիսներին դեռևս նկատելի չէին կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքները, իսկ 2021-ի նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունը դեռ նոր էր փորձում դուրս գալ շոկային իրավիճակից։ Այսինքն, տնտեսական շոկին նախորդած երկու ամիսներն այս դեպքում համընկել են շոկին հաջորդած ամիսների հետ։

Արդեն 2021-ի մարտ ամսից սկսած ներմուծումը սկսել է գերազանցել 2020-ի համադրելի ամիսների ցուցանիշը, ինչն առավել տեսանելի է արդեն տարվա վերջին ամիսներին։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ 2020-ի նույն ժամանակահատվածում երկիրը գտնվում էր պատերազմի մեջ և առևտրատնտեսական հարաբերությունները, ըստ էության, խաթարված էին։

Ներմուծման ապրանքային կառուցվածքը

Ներմուծման ոլորտում աճ է արձանագրվել գրեթե բոլոր ապրանքախմբերում։ Բացառություն են կազմում միայն տարբեր արդյունաբերական արտադրանքի և արվեստի գործերի ներմուծումը, որը նվազել է, համապատասխանաբար, 3․2 և 12․8 տոկոսով։

Նախորդ տարի Հայաստանի ներմուծման կառուցվածքում առավել մեծ բաժին է ընկնում հանքահումքային արտադրանքին՝ 937 մլն դոլար (առավելապես նավթ և գազ)։ Սա 2020-ի համեմատ ավել է 190 մլն դոլարով կամ 25․5 տոկոսով։ Երկրորդ տեղում մեքենաների, սարքավորումների և մեխանիզմների ներմուծումն է՝ մոտ 900 մլն դոլար (հիմնականում համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ և այլն, հավելաճը՝ 2․3 տոկոս)։

Աճել է նաև քիմիական արդյունաբերության արտադրանքի (455 մլն դոլար, հիմնականում՝ դեղորայք, աճը՝ 9%), պատրաստի սննդի (434 մլն դոլար, աճը՝ 9․2%) և ոչ թանկարժեք մետաղների ու դրանցից պատրաստված իրերի (391 մլն դոլար, հիմնականում ադամանդ, աճը՝ 8․3%) ներմուծումը։

Ավելի քան 54 տոկոսով կամ 108 մլն դոլարով աճել է նաև տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ԵԱՏՄ մաքսային կարգավորումներով պայմանավորված մեքենաների ներմուծումը կտրուկ անկում էր ապրել 2020 թվականին, և հիմա այս ոլորտում որոշակի ակտիվություն է նկատվում։

Համապատասխանաբար 23 և 13․1 տոկոսով աճել է նաև մանածագործական իրերի (302 մլն դոլար) և բուսական ծագման ապրանքների (289 մլն դոլար) ներմուծումը։

Այլ ապրանքատեսակների գծով ևս ներմուծումն աճել է ավելի քան 24 տոկոսով։ Եթե 2020-ին այլ ապրանքների ներմուծումը կազմել էր 1082 մլն դոլար, ապա նախորդ տարի այն արդեն կազմել է 1343 մլն դոլար։

Ներմուծման աշխարհագրությունը

Ի տարբերություն արտահանման՝ Հայաստանի ներմուծման թե՛ աշխարհագրությունը, թե՛ ապրանքային կառուցվածքը շատ ավելի բազմազան է։

Այս առումով ամենամեծ առևտրային գործընկերը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ-ն, որտեղից Հայաստան է ներմուծվել 2073 մլն դոլարի ապրանք, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 20․4 տոկոսով։ 1․1 տոկոսով ավելացել է նաև ԵԱՏՄ-ի մասնաբաժինը ընդհանուր ներմուծման կառուցվածքում՝ կազմելով 38․7 տոկոս։

Բնականաբար, այստեղ հիմնական գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որտեղից նախորդ տարի Հայաստանը ներմուծել է 1994 մլն դոլարի ապրանքներ կամ՝ ընդհանուր ներմուծման 37․2 տոկոսը։ Ռուսաստանից բերվող ապրանքների ծավալը 2020-ի համեմատ աճել է 20․5 տոկոսով։

Այս երկրից Հայաստանը ներմուծում է առավելապես նավթ և նավթամթերք, բնական և հեղուկ գազ, դեղորայք, ցորեն, պատրաստի սնունդ, անմշակ կամ կիսամշակ ոսկի, ալյումին, մեքենաներ և այլն։

ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրներից ամենից ակտիվ առևտրային հարաբերություններ Հայաստանն ունի Բելառուսի հետ։ Իհարկե, Ռուսաստանի հետ համեմատած այս երկրից ներմուծումը բավական փոքր է՝ մոտ 70 մլն դոլար, այնուամենայնիվ այն կազմում է ընդհանուր ներմուծման 1․3 տոկոսը։ Այս երկրից Հայաստանը ներմուծում է հիմնականում գյուղտեխնիկա և սնունդ։

Չնայած Եվրամիության անդամ երկրներից ապրանքների ներմուծումը 2021 թվականին աճել է շուրջ 10 տոկոսով՝ դառնալով ավելի քան 1 մլրդ դոլար, սակայն ընդհանուր ներմուծման գծով ԵՄ երկրների մասնաբաժինը շարունակել է նվազել։ 2020-ի 20․4 տոկոսի փոխարեն նախորդ տարի այս երկրներից ներմուծված ապրանքների մասնաբաժինը կազմել է ընդհանուր ներմուծման 19․2 տոկոսը։

ԵՄ անդամ երկրներից Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերը Գերմանիան է՝ 223 մլն դոլար ընդհանուր ծավալով: 2020-ի համեմատ այս երկրից ներմուծումը նվազել է 8․2 տոկոսով։ Հայաստանը Գերմանիայից ներմուծում է արտադրական սարքավորումներ, մեքենաներ, դեղորայք, հաղորդալարեր և այլն։

ԵՄ անդամ հաջորդ խոշոր գործընկերն Իտալիան է՝ 195 մլն դոլար։ Այս երկրից Հայաստանը գնում է առավելապես տարբեր տեսակի գործվածքներ և հագուստ, թռչունների մորթիկներ, փետուրներ, օդի պոմպեր, ջեռուցման կաթսաներ, ծառերի և թփերի շիվեր ու սածիլներ, դեղորայք։

Եվրոպական երկրներից Հայաստանը մեծածավալ ներկրումներ է իրականացնում նաև Նիդեռլանդներից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանից, Բելգիայից, Իսպանիայից և այլն։ Այս երկրներից ներմուծումը 2020-ի համեմատ աճել է միջինում 1 տոկոսով։ Այս երկրներից Հայաստանը գնում է հիմնականում դեղամիջոց, ադամանդե քար, սինթետիկ գործվածքներ, թուղթ, շինարարական կոնստրուկցիաներ, երեսպատման սալիկներ, հաշվիչ մեքենաներ և այլն։

Բացի ԵԱՏՄ և ԵՄ անդամ երկրներից, Հայաստանն ավելի քան 2․2 մլրդ դոլար ընդհանուր արժեքով ապրանքներ է ներմուծել այլ երկրներից։ Այստեղ ամենամեծ ուղղությունը Չինաստանն է։ Այս երկրից նախորդ տարի Հայաստան է բերվել ավելի քան 550 մլն դոլարի ապրանք, որը ներմուծման ավելի քան 10 տոկոսն է։ Նախորդ տարի այս երկրից ներմուծումն աճել է 26․1 տոկոսով։ Չինաստանից մենք գնում ենք, կարելի է ասել, ամեն ինչ՝ հեռախոսներ, մոդեմներ, դիոդներ, հաշվիչ մեքենաներ, սառնարաններ և սառցարաններ, ծանր շինարարական տեխնիկաներ, կոշիկներ, ռետինե անվադողեր և այլն։

Հաջորդ կարևոր ուղղությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է։ Իրանից ներմուծումը 2020-ի համեմատ աճել է ավելի քան 38 տոկոսով և կազմել մոտ 440 մլն դոլար։ Հարևան երկրից Հայաստանը ներմուծում է առավելապես նավթ և նավթամթերք, բնական և հեղուկ գազ, նավթի վերամշակումից ստացված մնացուկներ, երկաթե ձողեր, ինդուկցիոն կոճեր։

Մյուս հարևան Վրաստանից ներմուծումը նախորդ տարի աճել է մոտ 10 տոկոսով՝ կազմելով 354 մլն դոլար։ Այս երկրից ներմուծվող հիմնական ապրանքատեսակներն են ալկոհոլային խմիչքները, փայտե սալիկները, պարարտանյութերը, ընդեղենը, մետաղյա դռները, պատուհանները և այլն։

Ի հաշիվ մարդատար մեքենաների՝ 76 տոկոսով աճել է ներմուծումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ 2020-ի 78 մլն դոլարի փոխարեն նախորդ տարի ԱՄՆ-ից ներմուծվել են 137 մլն դոլարի ապրանքներ, որոնց մեծ մասը տրանսպորտային միջոցներն են ու դեղորայքը։

Մոտ 27 տոկոսով էլ ավելացել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններից ապրանքների ներմուծումը։ Նախորդ տարի ԱՄԷ-ից Հայաստանը ներմուծել է 121 մլն դոլար արժեքով ապրանքներ, որոնց մեծ մասը ադամանդե քարերն են, անմշակ կամ կիսամշակ ոսկին, ոսկերչական իրերը։

Այլ երկրներից կարելի է առանձնացնել նաև Ուկրաինան։ Նախորդ տարի այս երկրից ներկրվել է մոտ 150 մլն դոլարի արտադրանք՝ հիմնականում ծխախոտ և ծխախոտային այլ արտադրատեսակներ, թռչնամիս, շոկոլադ, հրուշակեղեն, երկաթ։

Հոդվածում չհիշատակված այլ երկրներից Հայաստանը գնում է մոտ կես մլրդ դոլար արժողությամբ ապրանքներ՝ սուրճ, ծխախոտ, մարդատար մեքենաներ, թռչող սարքեր, տրիկոտաժ, ադամանդե քարեր, երկաթե գլանվածքներ և այլն։ 

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում»