Դասատուն սուրբ էր

Դասատուն սուրբ էր
Դասատուն սուրբ էր