Տարոնը դիմադրում է

Տարոնը դիմադրում է
Տարոնը դիմադրում է