Դաշնակիցները զինում են դաշնակիցներին

Դաշնակիցները զինում են դաշնակիցներին
Դաշնակիցները զինում են դաշնակիցներին