Խախտումներ Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոցում․ ՄԻՊ-ն ամփոփել է մշտադիտարկման արդյունքները

Հեղինակ MediaLab

Մարդու իրավունքների պաշտպանն ամփոփել է «Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ չհայտարարված այցի արդյունքները։

Այցի ընթացքում իրականացվել է դպրոցում սովորող և խնամվող երեխաների խնամքի պայմանների, նրանց իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պահպանման վիճակի, ինչպես նաև երեխաների կրթության իրավունքին առնչվող հարցերի ուսումնասիրություն: Տեղի են ունեցել նաև առանձնազրույցներ երեխաների հետ:

Մշտադիտարկման այցի արդյունքում կազմվել է մանրակրկիտ վերլուծական տեղեկանք:

Վեր են հանվել հետևյալ հիմնական խնդիրները՝

Դպրոցի սանհանգույցները հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հատուկ կարիքներին,

Հաստատության սանհանգույցներում առկա չեն պատշաճ քանակությամբ հիգիենայի պարագաներ,

Ապահովված չեն երեխաների անձնական հիգիենայի պարագաների պահման պատշաճ սանիտարահիգիենիկ պայմանները,

Առկա չեն առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, պահպանման և վարման միասնական կարգեր,

Չի ապահովվում բժշկական թափոնների պատշաճ խոտանումը՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

Խոհանոցում և սննդի պահեստում ապահովված չեն սանիտարահիգիենիկ պատշաճ պայմաններ,

Այցի պահին հաստատությունում առկա է եղել ժամկետանց սնունդ,

Չի ապահովվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով պատրաստի կերակրատեսակի նմուշառում, մասնավորապես՝ բուժաշխատողը ներկա չի լինում նմուշառման իրականացմանը,

Ապահովված չէ հացի պահման համար անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ,

Սահմանված կարգով չեն արձանագրվում երեխաների հանդեպ և նրանց միջև բռնության կասկածելի կամ հաստատված դեպքերը՝ պատշաճ քննության իրականացման և հետագայում նմանատիպ երևույթները կանխարգելելու նպատակով:

Այցի ավարտին վեր հանված խնդիրները քննարկվել են «Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության հետ: Ինչպես տնօրենը, այնպես էլ հատուկ դպրոցի աշխատակիցները լիարժեք համագործակցել են Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների հետ իրենց լիազորություններն իրականացնելիս և աշխատանքի խոչընդոտներ չեն առաջացել:

Մարդու իրավունքների պաշտպանը ողջունում է հատուկ դպրոցի տնօրենի պատրաստակամությունը միջոցներ ձեռնարկելու վեր հանված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։

Ուսումնասիրության արդյունքները վեր հանված խնդիրների լուծման առաջարկների հետ միասին Մարդու իրավունքների պաշտպանը ուղարկել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ պատրաստակամություն հայտնելով համատեղ քննարկելու բարձրացված հարցերը և աջակցելու դրանց լուծմանը:

Ուսումնասիրությամբ Պաշտպանն ընդգծվել է նաև հատուկ դպրոցի աշխատակիցների սոցիալական երաշխիքների բարելավման կարևորությունը՝ դրանք դիտարկելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի տեսանկյունից:

Այս մասին տեղեկացնում է ՄԻՊ հաղորդագրությունը։