Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերը

Հեղինակ MediaLab

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերը։

Ծրագիր 1 | https://bit.ly/2ZkWab5

Ծրագիր 2 | https://bit.ly/2ZjO8z5

Ծրագիր 3 | https://bit.ly/2z6jbE9