Ֆլամինգոյին սպանելու համար Հայաստանում տուգանքը 200 հազար դրամ է. Տեսչական մարմինը հորդորում է պահպանել կենդանական աշխարհը

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը հորդորում է զերծ մնալ անօրինական գործողություններից, պահպանել կենդանական և բուսական աշխարհը և ներկայացնում բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են` Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված թռչնատեսակների որսի և (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (անկախ տարիքից) համար:

Թռչուններ
Վարդագույն հավալուսն 100 000 դրամ
Գանգրափետուր հավալուսն 200 000 դրամ
Մեծ ձկնկուլ 75 000 դրամ
Մեծ սպիտակ տառեխ 20 000 դրամ
Փոքր ձկնկուլ 75 000 դրամ
Տարգալկտուց 200 000 դրամ
Քաջահավ 75 000 դրամ
Սովորական ֆլամինգո 200 000 դրամ
Մոխրագույն սագ 100 000 դրամ
Թշշան կարապ 200 000 դրամ
Կանչող կարապ 200 000 դրամ
Խայտաբղետ բադ 25 000 դրամ
Մոխրագույն բադ 25 000 դրամ
Լայնաքիթ բադ 25 000 դրամ
Մարմարյա մրտիմ 100 000 դրամ
Տուրպան 25 000 դրամ
Սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա 100 000 դրամ
Կարմրախածի սագ 100 000 դրամ
Սովորական ջրարծիվ 100 000 դրամ
Սովորական կարմիր ցին 100 000 դրամ
Սովորական դաշտային մկնաբազե 50 000 դրամ
Տափաստանային մկնաճուռակ 250 000 դրամ
Մարգագետնային մկնաբազե 50 000 դրամ
Եվրոպական տյուվիկ 50 000 դրամ
Եվրոպական օձակեր 75 000 դրամ
Տափաստանային արծիվ 75 000 դրամ
Սովորական բլրային արծիվ 75 000 դրամ
Հարավեվրոպական բերկուտ 150 000 դրամ
Սովորական սպիտակապոչ արծիվ 250 000 դրամ
Նախասիական մորուքավոր արծիվ 250 000 դրամ
Գիշանգղ 400 000 դրամՍև անգղ 400 000 դրամ
Սպիտակագլուխ անգղ 250 000 դրամ
Սովորական բալոբան 250 000 դրամ
Միջերկրածովային բազե 250 000 դրամ
Կովկասյան սապսան 250 000 դրամ
Սովորական աղավնաբազե 50 000 դրամ
Սովորական մանրաբազե 50 000 դրամ
Կովկասյան մարեհավ 50 000 դրամ
Կասպիական հնդկահավ 125 000 դրամ
Մոխրագույն կռունկ 300 000 դրամ
Ճախրուկ 20 000 դրամ
Կտցար ոտնացուպիկ 25 000 դրամ
Բզակտուց 25 000 դրամ
Կտցար կաչաղակ 25 000 դրամ
Հայկական արծաթափայլ որոր 25 000 դրամ
Կովկասյան թավոտն բվիկ 25 000 դրամ
Պարսկական կանաչ մեղվակեր 25 000 դրամ
Արևմտյան սև փայտփոր 25 000 դրամ
Արևելյան կարմրագլուխ շամփրուկ 25 000 դրամ
Եվրոպական ալպիական ճայ 30 000 դրամ
Եվրոպական սև ագռավ 25 000 դրամ
Եվրոպական ճուռականման շահրիկ 25 000 դրամ
Երգող շահրիկ 25 000 դրամ
Հաստակտուց քարադր 20 000 դրամ
Եևավիզ քարաթռչնիկ 15 000 դրամ
Ասիական շիկապոչ քարաթռչնիկ 20 000 դրամ
Խայտաբղետ ժայռային կեռնեխ 15 000 դրամ
Կապույտ ժայռային կեռնեխ 15 000 դրամ
Իրանական կապտափող 15 000 դրամ
Իրանական սովորական ճոճհավ 15 000 դրամ
Սոխականման ճռիկահավ 20 000 դրամ
Հնդկական եղեգնաթռչնակ 20 000 դրամ
Սպիտակափող սոխակ 15 000 դրամ
Միջերկրածովային երաշտահավ 15 000 դրամ
Հայկական մեծ ժայռասիտեղ 25 000 դրամ
Կարմրաթև պատասող 25 000 դրամ
Ալպիական սերինոս 15 000 դրամ
Կարճամատ ճնճղուկ 15 000 դրամ
Նախասիական անապատային խածկտիկ 15 000 դրամ
Ժայռային վարսակուկ 15 000 դրամ
Կարմրակտուց վարսակուկ 15 000 դրամ