Արցախի բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի անդամները կվերապատրաստվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասնագետների կողմից

Մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներ․ Արցախի բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի անդամները կվերապատրաստվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասնագետների կողմից։

Միջգերատեսչական կապի ամրապնդմանը զուգահեռ՝ կիրականացվի փորձի փոխանակում, մեթոդական աջակցություն, համատեղ կմշակվեն մեթոդական ուղեցույցներ, որոնք առաջիկայում կօգտագործվեն Արցախում ԲՍՓ գործընթացը կազմակերպելու համար։

Վերապատրաստման դասընթացներ

Մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներ․ Արցախի բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի անդամները կվերապատրաստվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մասնագետների կողմից։Միջգերատեսչական կապի ամրապնդմանը զուգահեռ՝ կիրականացվի փորձի փոխանակում, մեթոդական աջակցություն, համատեղ կմշակվեն մեթոդական ուղեցույցներ, որոնք առաջիկայում կօգտագործվեն Արցախում ԲՍՓ գործընթացը կազմակերպելու համար։

Posted by ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն on Wednesday, April 21, 2021