Ուսումնասիրություններ՝ Երեւանի շինարարական հրապարակներում

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վարչական վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրություններ է իրականացնում Երևանում շինարարության ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսավարող սուբյեկտներում և կապալառու կազմակերպություններում։

Տեսչական մարմնի աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչության աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժնի մասնագետները զննումներ են կատարում կազմակերպությունների կողմից շահագործվող շինարարական հրապարակներում՝ պարզելու աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման պահանջների կատարման, կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովվածության, սանիտարակենցաղային սենքերով ապահովվածության, աշխատանքային պայմանագրերի առկայության, աշխատողների անվտանգության հրահանգավորումների և այլ խնդիրներ։