Առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնում է ստեղծել «Հոգեկան առողջության» կոալիցիա

Ամբողջ աշխարհում` պայմանավորված COVID 19 համավարակով, հոգեկան առողջության պահպանումը բոլոր երկրների առողջապահության համակարգերի օրակարգային հարցերից է: Հայաստանում նույնպես այն առաջնահերթություն է:

Այդ մասին հայտնում են Առողջապահության նախարարությունից։

Հոգեկան առողջության բարելավմանն ու ամրապնդմանն ուղղված բոլոր շահագրգիռ կառույցների աշխատանքները խթանելու նպատակով առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնում է ստեղծել «Հոգեկան առողջության» կոալիցիա` կառավարության, տարբեր գերատեսչությունների, տեղական, միջազգային հասարակական և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ներգրավմամբ:

Կոալիցիայի ստեղծման նպատակն է.

 • ունենալ հոգեկան առողջության բարելավման ծրագրերի քննարկման հարթակ/ֆորում,
 • նպաստել կոալիցիայի անդամների միջև հոգեկան առողջության վերաբերյալ գիտելիքների, փորձի և տեղեկատվության փոխանակմանը,
 • աջակցել հոգեկան առողջության պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվական քարոզչական նյութերի մշակման, տարածման աշխատանքներում,
 • աջակցել հոգեկան առողջության և սոցիալ հոգեբանական աջակցության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և տարածման հարցերում`  համատեղ պլանավորում, մշտադիտարկում, գնահատում և քարոզչություն իրականացնելու նպատակով,
 • կազմակերպել շահագրգիռ կազմակերպությունների ծառայակիցների` ներառյալ կառավարության աշխատակազմի կարողությունների հզորացում,
 • նպաստել հոգեկան առողջության ոլորտում տարբեր կառույցների (պետական, ոչ պետական, համայնքային) միջև համագործակցությանը,
 • բացահայտել հոգեկան առողջության բարելավման հիմնական ուղղությունները, մշակել համապատասխան գործողությունների պլան,
 • համակարգել հոգեկան առողջության ոլորտին վերաբերող ուղեցույցների   մշակման/տեղայնացման աշխատանքները` սահմանելով որակի չափորոշիչներ,

Կոալիցիային կարող են անդամակցել հետևյալ նախապայմաններից որևէ մեկին կամ մի քանիսին բավարարող կառույցները.

 • իրականացնում են հոգեկան առողջությանն և սոցիալ հոգեբանական աջակցությանն առնչվող գործառույթներ,
 • ունեն հոգեկան առողջության բարելավման քաղաքականության/ռազմավարության/միջոցառումների ծրագրերի մշակման փորձ,
 • ունեն հոգեկան առողջության ծառայությունների տրամադրման առնվազն 3 տարվա փորձ,
 • ունեն հոգեկան առողջության և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ուղղությամբ տեղեկատվության հավաքագրման փորձառություն,
 • ունեն հոգեկան առողջության վերաբերյալ տեղեկատվական քարոզչական նյութերի մշակման, տարածման փորձառություն:

Անդամակցել ցանկացողները կարող են մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ը ներկայացնել դիմում` [email protected] էլեկտրոնային հասցեին, կից ձևաչափով` նշելով կազմակերպության տվյալները (անվանումը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը, ղեկավարի անուն-ազգանունը), ինչպես նաև հոգեկան առողջության և սոցիալ հոգեբանական աջակցության ուղղությամբ կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառույթների/փորձի համառոտ նկարագիրը:

Ձևաչափն այստեղ