Ինչպես ստանալ 2023-2024 ուստարվա ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում

Ինչպես ստանալ 2023-2024 ուստարվա ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում․ ուղեցույց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների և ՀՀ պետական ուսումնական հաստատությունների համար։

Ո՞վ կարող է ստանալ կրթաթոշակ

2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, 2023 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ուսումնական հաստատությունների (պետական կամ մասնավոր) սովորող հանդիսացող և համապատասխան մասնագիտություններով (կրթական ծրագրերով) ՀՀ պետական ուսումնական հաստատություններում (նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում կամ կազմակերպություններում/մասնաճյուղերում) սահմանված կարգով հրամանագրված/ տեղափոխված ուսանողները:

Ինչպե՞ս ստանալ կրթաթոշակ

Քայլ 1

Դիմում եք պետական ուսումնական հաստատությանը՝ Ձեր մասնագիտությամբ (եթե այդպիսին չի իրականացվում, ապա հարակից մասնագիտությամբ) ուսումը շարունակելու համար՝ ներկայացնելով հնարավոր ամբողջական տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը:

Քայլ 2

Ուսումնական հաստատությունը ներգրավում է Ձեզ համապատասխան կրթական ծրագրի դասապրոցեսում, եթե՝

ա) տվյալ կրթական ծրագրում լրացուցիչ սովորողների ներգրավման համար առկա են ֆիզիկական անհրաժեշտ պայմաններ,

բ) եթե կարգով սահմանված կրթաթոշակի առավելագույն չափը բավարարում է տվյալ ուսումնական հաստատությունում տվյալ կրթական ծրագրով ուսումնական պրոցեսում ներգրավվելու համար,

գ) հակառակ պարագայում Դուք կարող եք դիմել նույն ծրագիրն իրականացնող այլ պետական ուսումնական հաստատություն կամ ուսհաստատության մասնաճյուղ ՀՀ այլ քաղաքներում:

Քայլ 3

Ուսումնական պրոցեսում Ձեր ներգրավմանը զուգընթաց՝ պետական ուսումնական հաստատությունը կազմակերպում է Ձեր տեղափոխության փաստաթղթավորումը՝ ըստ անհրաժեշտության համագործակցելով այլ մարմինների հետ:

Քայլ 4

Պետական ուսումնական հաստատությունը կազմում և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն է տրամադրում կրթաթոշակի շահառուների անվանացանկը՝ նշելով վերջիններիս հետևյալ տվյալները՝

1) ուսանողի նույնականացման տվյալներ,

2) տեղեկություն՝ տեղափոխված կրթական ծրագրի, մասնագիտության և որակավորման մասին,

3) տեղեկություն՝ մինչև տեղափոխությունն ուսումնառած կրթական ծրագրի, մասնագիտության և որակավորման մասին,

4) կրթական աստիճանը,

5) կուրսը,

6) ուսուցման ձևը,

7) այլ տեղեկություն՝ ըստ անհրաժեշտության։

Քայլ 5

Նախարարությունը ստուգում է անվանացանկերը, համադրում Միասնական սոցիալական ծառայության գրանցամատյանների և ԼՂ համապատասխան ուսհաստատությունից ստացված տվյալների հետ՝ ըստ անհրաժեշտության ճշգրտելով կամ լրացնելով:

Քայլ 6

Ճշգրտված անվանացանկերի հիման վրա՝ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները փոխանցվում են ուսումնական հաստատության հաշվին:

Քայլ 7

Դուք և պետական ուսումնական հաստատությունը կնքում եք պայմանագիր՝ հատկացված կրթաթոշակի միջոցներով 2023-2024 ուստարվա ուսման վարձի փոխհատուցմանն ուղղելու մասին:

Քայլ 8

Սովորում եք առավելագույն արդյունավետությամբ, քանի որ հետագա ծրագրերը փոխկապակցված են լինելու գերազանց առաջադիմության հետ:

ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐ

Հ: Կարո՞ղ եմ ստանալ կրթաթոշակ, եթե Լեռնային Ղարաբաղում սովորել եմ մասնավոր ուսումնական հաստատությունում:

Պ: Այո կարող եք, եթե տեղափոխվել եք ՀՀ պետական ուսումնական հաստատություն:

Հ: Կարո՞ղ եմ ստանալ կրթաթոշակ, եթե տեղափոխվել եմ Հայաստանի Հանրապետության մասնավոր ուսումնական հաստատություն:

Պ: Սույն կարգավորման շրջանակներում ուսման վարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցման նպատակով կրթաթոշակ չի տրամադրմում մասնավոր ուսումնական հաստատություններ տեղափոխված ուսանողների համար:

Հ: Կարո՞ղ եմ կրթաթոշակը ստանալ իմ քարտային հաշվին:

Պ: Կրթաթոշակը չի կարող փոխանցվել ուսանողի քարտային հաշվին, այն փոխանցվում է ՈՒՀ-ին․ կրթաթոշակի նպատակը միայն ուսման վարձի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցումն է:

Հ։ Եթե ԼՂ ՈՒՀ-ում սովորել եմ անվճար հիմունքներով, կարո՞ղ եմ ուսումս ՀՀ պետական ուսումնական հաստատությունում շարունակել անվճար հիմունքներով։

Պ։ 2023-24 ուստարում անվճար հիմունքներով շարունակել հնարավոր չէ, սակայն հաջորդ ուստարիներին հնարավոր է մասնակցել ՈՒՀ-ներում գործող ռոտացիոն համակարգին։

Հ: Ի՞նչ անել, եթե տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կրթաթոշակի առավելագույն չափը չի բավականացնում տվյալ ուսումնական հաստատությունում ուսումը շարունակելու համար:

Պ: Հնարավոր է երկու տարբերակ․

ա) ընտրում եք նույն կրթական ծրագիրն իրականացնող այլ ուսումնական հաստատություն կամ մասնաճյուղ այլ քաղաքում․ սա նաև որոշակիորեն կթեթևացնի կեցության հետ կապված ծախսերը,

բ) կարող եք լրացնել տարբերությունը սեփական միջոցներով:

Հ: Ի՞նչ անել, եթե Լեռնային Ղարաբաղում իմ ուսումնառած կրթական ծրագրից չկա ՀՀ ուսումնական հաստատություններում:

Պ: Այս պարագայում պետք է տեղափոխությունը կազմակերպել դեպի հարակից կրթական ծրագրեր:

Հ: Ի՞նչ անել, եթե կրեդիտների տարբերությունը մեծ է:

Պ: Կարգով հնարավորություն է տրվում մասնագիտության առանձնահատկություններից ելնելով մշակել կրեդիտների լրացման անհատական ժամանակացույց:

Հ: Ի՞նչպես է կարգավորվելու 2024-2025 ուստարվա և դրանից հետո ուսման վարձի փոխհատուցման գործընթացը:

Պ: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը մշակելու է կրթաթոշակի տրամադրման մեխանիզմներ, որոնք կապակցված են լինելու կրթության մեջ գերազանց առաջադիմության հետ:

Նշում

Ուսումնառությունն ընդհատած (պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու, առողջական վիճակի պատճառով ակադեմիական արձակուրդում գտնվելու, հղիության և ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու դեպքերում) ուսանողը սահմանված կարգով և ժամկետներում վերականգնվելիս պահպանում է սույն կարգով ունեցած կրթաթոշակ ստանալու իրավունքը: