Սյունիքի մի քանի գյուղերի տրամադրվել է փոքր գյուղատնտեսական տեխնիկա

Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Եղվարդ, Դիցմայրի և Սզնակ գյուղերին տրամադրվեց փոքր գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Ծրագիրն իրականացվում է Սյունիքի հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի և Աջակցություն Հայաստանին Նախաձեռնության կողմից։