Այսօրվանից ուսումնական գործընթացը մեկնարկել է բոլոր՝ 1-12-րդ դասարանների համար. Լուսանկարներ

Լուսանկարիչ՝ Կարապետ Սահակյան

Պատկերը կարող է պարունակել. Մեկ կամ ավելի մարդ, նստած մարդիկ, սեղան, հեռախոս և ներսումը
Պատկերը կարող է պարունակել. Մեկ կամ ավելի մարդ, նստած մարդիկ, սեղան և ներսումը