Ոչ հեռու ապագայում Հայաստանի զգալի մասը կվերածվի աղբանոցի. 20 տարվա մեջ աղբավայրերը թիվը 60-ից հասել է 500-ի

Ոչ հեռու ապագայում Հայաստանի զգալի մասը կվերածվի աղբանոցի.  20 տարվա մեջ աղբավայրերը թիվը 60-ից հասել է 500-ի
Ոչ հեռու ապագայում Հայաստանի զգալի մասը կվերածվի աղբանոցի. 20 տարվա մեջ աղբավայրերը թիվը 60-ից հասել է 500-ի

«Ժառանգություն» կուսակցության անդամ, ԱԺ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն այսօր ելույթ է ունեցել խորհրդարանում` խոսելով անկախությունից ի վեր հանրապետության տարածքում գրեթե տաս անգամ ավելացած աղբանոցների մասին` շեշտելով, որ սխալ քաղաքականության հետեւանքով, «դրանք զբաղեցնում են զգալի տարածքներ և առաջացնում են լուրջ բնապահպանական և սանիտարական խնդիրներ»:
Զարուհի Փոստանջյանի հայտարարությունը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ:
«Մասիս քաղաքի աղբանոցի անօրինական շահագործման, Մասիս քաղաքում և հարակից գյուղերում ստեղծված աղետալի բնապահպանական վիճակի մասին բազմաթիվ քաղաքացիների ահազանգի հիման վրա իմ կողմից պատագամվորական հարցում էր ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իմ վերոնշյալ հարցմանը ի պատասխան փաստել է, որ անկախության 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության «բնակավայրերում տարիների ընթացքում ստեղծվել են կամ տարերայնորեն ձևավորվել են ավելի քան հինգ հարյուր աղբավայրեր և բազմաթիվ աղբանոցներ, որոնք զբաղեցնում են զգալի տարածքներ և առաջացնում են լուրջ բնապահպանական և սանիտարական խնդիրներ:»

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օրենքով սահմանված կարգով կարող են ստեղծվել աղբավայրեր` որպես կենցաղային թափոնների գործացության օբյեկտի տեղադրման վայր, սակայն այսօրվա գոյություն ունեցող աղբավայրերը չեն համապատասխանում օենքների պահանջներին, այս մասին է փաստում ՀՀ կառավարության պատասխանը, որից մեջբերում եմ.

« ….տարածքը որպես աղբավայր գործածելու վերաբերյալ բնապահպանական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համաձայնություն չի տրվել, ….ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից աղբավայրի վերաբերյալ նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննություն չի իրկանացվել, …. թեմատիկ ստուգումներ չեն իրականցվել…. հողահատկացման համաձայնություն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից չի տրվել, ….

«Մասիս բնակարանային կոմունալտնտեսության» ԲԲԸ-ի կողմից թափոնների անձնագրավորում չի իրականացվել,…. Ընկերության կողմից թափոնների գրանցամատյան չի կազմվել և համապատասխան հաշվառում չի իրականացվել, …. Բացակայում է աշխատող անձնակազմի վարչակենցաղային շենքը իր սանիտարա-կենցաղային շենքով…, ներկա վիճակում աղբանոցում նկատվում են այրման օջախներ և ցանկապատի մի մասի բացակայության պատճառով աղբը տարածված է շրջակայքում…., ստորգետնյա ջրերն աղտոտումից զերծ պահելու նպատակով աղբավայրն ապահովված չէ կուտակված սպառման թափոնների խտացված ծավալի խորություններում առաջացող կեղտաջրերի հեռացման համակարգով, ….Մասիս քաղաքի աղբավայրի ներկայացված խնդիրները բնորոշ են Հանրապետությունում առկա գրեթե բոլոր գործող աղբավայրերին,…»:

Վերը թվարկվածն արձանագրելով` Արարտի մարզպետը ՀՀ վարչապետին առաջարկում է աղբանոցը թողնել նույն տարածքում` ամբողջությամբ ցանկապատելով այն, աղբը լցնել, պահպանելով սահմանված կարգը, և խստորեն արգելել աղբանոցի տարածքում աղբի այրումը:

Չնայած Արարատի մարզպետի առաջարկությանը և ՀՀ կառավարության կողմից արձանագրված վերը թվարկված օրենքների կոպիտ խախտումներին, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել և Մասիս քաղաքի աղբավայրն այսօր էլ շարունակում է գործել օրենքների կոպիտ խախտումներով:

Միանշանակ է և անվիճելի, որ ՀՀ կառավարությունը՝ չկատարելով օրենքով սահմանված իր պարտականությունները, անկախության 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության աղբավայրերը 60-ից հասցրել է 500-ի: Եվ շարունակելով իր կողմից 20-ամյա արատավոր գործունեությունը՝ ոչ հեռու ապագայում Հայաստանի Հանրապետության զգալի մասը կվերածի աղբանոցի»:

Նուբարաշենի աղբանոցի մասին` այստեղ

© Medialab.am